Shop information

Nagasaki - Tsushima-Shi

Midoriyakuhin Tsusima Store

ミドリ薬品対馬店

Address

817-0322
520-17 Kechiotsu,Mitsusimamachi,Tsusimashi,Ngasaki
長崎県対馬市美津島町鶏知乙520-17 
Last Update 2015/12/15
SHOP SEARCH